Välj kontorsstol med fokus på funktionalitet och ergonomi

En kontorsstol bör väljas med omsorg och respekt, både gentemot den anställde och företagets image. Prioritera ergonomiska kontorsstolar som tillåter många smärtfria arbetstimmar.


Obekväm kontorsstol

Anställda som klagar på kontorsstolens ergonomi är nog mera regel än undantag.

Den viktigaste egenskapen hos en funktionell kontorsstol är dess ergonomi. Ergonomi som begrepp var för några år sedan ett modeord, vilket snabbt medförde att alla kontorsmöbler i detaljhandeln plötsligt marknadsfördes som ergonomiska. Begreppet blev således snabbt urvattnat och betydelselöst även för den kundkategori som verkligen hade gynnats av maximal ergonomi – stora företag inom offentlig och privat förvaltning. Begreppet ergonomi avser i kontorsstollsammanhang att stolen ska erbjuda en sådan sittställning som inte förorsakar strukturer i ryggraden. En ergonomisk kontorsstol ska vidare erbjuda följande:

  • Ryggstöd som erbjuder förstärkt stödyta åt ryggens nedre, bärande delar.
  • Möjlighet att hissa upp och ner stolen samt låsa läget steglöst efter behov. Tänk på att kontorsergonomin förutsätter att datorskärmen placeras i ögonhöjd. Ifall bordet inte erbjuder denna möjlighet, kan en reglering av sitthöjden vara absolut nödvändig för att uppnå en någorlunda komfortabel arbetsställning.
  • Tänk på att även stolsryggens lutningsvinkel ska gå att låsa och justera.
  • Kontorsstolen ska vara enkel att flytta, vilket i regel innebär att de ska vara försedda med plast- eller gummihjul.
  • Sittdynan ska vara utbytbar. En kontorsstol som används åtta timmar om dagen blir snabbt sliten såtillvida att dynan slits upp till den grad att dess innanmäte blottas. Av denna anledning bör dynan kunna bytas ut – tänk på att billiga kontorsstolar inte erbjuder utbytbara sittdynor.
  • Även armstöden bör gå att reglera och byta ut i takt med förslitning. Reglerbara armstöd är emellertid en funktion som enbart är förbehållen dyrare modeller från de kända märkestillverkarna.
  • Kontorsstolen ska vara försedd med ett fullgott nackskydd, som likt de nackskydd som återfinns i personbilar ska kunna ställas in i både höjdled och sidled.

Billiga kontorsstolar i regel sämre

Billiga kontorsstolar erbjuder i regel färre av de ovan nämnda kvalitetsegenskaper som kännetecknar en ergonomisk kontorsstol. De modeller som återfinns hos Jysk och på IKEA är exempelvis klanderfria ur estetisk synvinkel. Däremot saknas viktiga egenskaper som skulle göra dem ergonomiska. En kontorsstol från Jysk – vars grundpris är knappt 500 kronor – kan i regel enbart regleras i höjdled. Däremot tenderar vare sig armstöd eller ryggvinkel att vara ställbara i något led.

Funktionalitet i främsta ledet

Blå kontorsstol

Billig kontorsstol i blå textilkvalitet.

Som alltid när det gäller kontorsmöbler – men kanske i synnerhet i fråga om kontorsstolar – är ergonomi och funktionalitet de egenskaper som bör stå högst på prioriteringslistan. Detta förhållande tål att upprepas, just för att många sjukskrivningar sker till följd av ryggstrukturer. Kontorsstolar är i regel ingen designupplevelse – ett ovant öga kan svårligen skilja en bra stol från en sämre modell. De kända tillverkarna Kinnarps, Håg, Edsbyn och EFG brukar erbjuda funktionella stolar i alla sina produktserier.

Satsningar på ergonomi torde vara det främsta receptet mot sjukskrivningar på en administrativt betonad arbetsplats.