Inred praktiskt – men glöm inte den röda tråden

Kontorsinredning – närmare bestämt kontorets totala mängd inventarier – utgör en viktig del av företagets image. I synnerhet om kontoren används som mötesplats mellan företagsrepresentanter och kunder.


Trendig kontorsmiljö

Ett levande exempel på hur det kreativa kontoret ska inredas.

Ett företags totala kontorsbestånd bör inredas enhetligt i den bemärkelsen att man ska kunna skönja en genomgående röd som binder samman de olika kontorsutrymmena. Samtidigt bör varje enskilt kontor inredas utifrån sin funktion. Prydnader och design är viktiga beståndsdelar i all inredning, men fokus i professionella verksamheter bör alltid riktas in mot funktionalitet. Likaså är det viktigt att inredningen på något sätt speglar företagets affärsidé och vision. Ett företag som säljer glödlampor bör t.ex. inte inreda med lysrör, trots att lysrören som ljuskälla kan ha vissa fördelar framför glödlampan. I synnerhet om företaget är en återförsäljare av inredningsdetaljer, bör man – åtminstone delvis – inreda de egna kontoren med nämnda föremål. I annat fall skickar man dubbla budskap till kunden.

Konkreta tips för framgångsrik kontorsinredning

Effektivitet och arbetsglädje är två nyckelord som sammanfattar tillvaron på alla tjänstemannakontor. För att uppnå en arbetsmiljö som korrelerar med dessa begrepp kan följande inredningstips tjäna som måttstock:

  • Undvik att kontorsinredningen ger ifrån sig ett billigt intryck. Likaså bör man inte satsa på billiga kontorsmöbler med dålig ergonomi. Tänk på att det är arbetsgivaren som står för sjukskrivningskostnaderna under sjukskrivningens två första veckor. För de pengar som en genomsnittlig sjukskrivning kostar kan man handla mycket i inredningsväg.
  • Företaget bör ha en policy för inredningen av verksamhetens kontor. Många företag låter sina tjänstemän själva stå för inredningsansvaret, vilket skapar en salig röra av olika inredningsstilar. Kunder och andra besökare – som förutsätter att företaget agerar professionellt – kan lätt bli förvirrade och ifrågasätta företagets professionalitetsnivå.
  • Färgen bör vara enhetlig på samtliga kontor. Välj ljusa toner, men undvik alltför vardagsbetonade färger eftersom sådan lätt för tankarna till hemmiljöer. Ljusgrått, mörkblått och andra vilsamma färgval är att rekommendera. Utgå gärna från bakgrundsfärgerna på datorernas användargränssnitt, då dessa är framtagna just för att ögat ska få vila under arbetspasset.
  • Inred minimalistiskt och praktiskt; undvik alltför många detaljer på golvet, textilier som samlar damm i onödan och mattor som ständigt måste dammsugas och piskas för att kännas fräscha. Dessa detaljer bidrar inte minst till ökade rengöringskostnader, eftersom stödpersonalen måste ägna längre tid åt att rengöra varje enskilt kontorsrum.
  • Tänk på att belysningen bör anpassas utifrån arbetets förutsättningar. En funktionell allmänbelysning i taket bör kompletteras med en riktbar skrivbordslampa med metallskärmar som inte släpper igenom onödigt ljus och därmed reducerar riktningsmöjligheterna.

Temperatur och klimat

Stilrent kontor

Stilrent och funktionellt – men hur ergonomiskt blir egentligen arbetet framför laptopen?

Rätt temperatur och luftfuktighet är faktorer som har betydelse för arbetsklimatet. Dra inte ner på temperaturen i onödan, då ett kallt kontor i regel blir mindre produktivt än ett kontor som erbjuder alla grundförutsättningar för ett bra arbetsklimat.

Mysigt inredda kontor för tankarna till vardagsrumssoffan och minskar effektiviteten.