Kontorsinredning för funktionella och effektiva kontor

I valet mellan design och funktionalitet bör funktionaliteten placeras i främsta rummet. Inred inte heller alltför hemtrevligt, eftersom mysiga kontor får tjänstemännen att slå ner på arbetstempot.


Rustikt hemmakontor

Ett mysigt inrett hemmakontor gör det möjligt att varva arbetet med glada avbrott.

Termen kontorsmöbel för instinktivt tankarna till öppna, homogent inredda kontorslandskap och klassiska tjänstemannakontor på institutioner och myndigheter. Dessa kontor är oftast slentrianmässigt möblerade på ett likriktat och tämligen fantasilöst sätt. Kontorsmöblemangen är förvisso oftast funktionella och ergonomiska, men erbjuder sällan någon designupplevelse på hög nivå.

Kontorsmöbler för hemmakontor

Den som eftersträvar en roligt utformad kontorsmiljö – utan att göra avkall på funktionaliteten – bör leta efter kontorsmöbler hos återförsäljare som specialiserat sig mot hemmakontor. Dessa möbler är i regel roligare, livfullare och trendigare än dito hos företag som satsar på massproduktion för stora kontorslandskap. Tänk dock på följande innan du plockar fram kreditkortet och slutför din betalning:

  • Skrivbord och kontorsstolar, som tillhandahålls av de större tillverkarna Kinnarps, EFG och Edsbyn är i regel både bekväma och ergonomiska. Möbler från Mio eller IKEA är tyvärr inte alltid lika väl lämpade för utdraget kontorsarbete, varför det är extra viktigt att provsitta dessa innan köp – och vid behov returnera varan inom ramen för öppet köp.
  • En ensam stol eller ett skrivbord garanterar inte någon optimal ergonomi. För bästa ergonomiupplevelse bör man betrakta kontorsmöblemanget ur ett helhetsperspektiv – en höj- och sänkbar kontorsstol behöver t.ex. kombineras med en varm matta (för att undvika kontakt med det kala kontorsgolvet) samt med ett arbetsbord i rätt vinkel och höjd. Om inte arbetsställningen som helhet erbjuder maximal ergonomi, hjälper det föga att enstaka möbler är av bästa ergonomiska kvalitet.
  • Tänk även på att bildskärmen bör placeras i ögonhöjd och att allmänbelysningen i rummet är fullgod.
  • Välj ett skrivbord med gott om avlastningsyta, men glöm inte att samtidigt satsa på en fullgod arkivförvaring i nära anslutning till arbetsplatsen.
  • Kontoret bör även inrymma sittplatser för besökare och skissmöjligheter för att få ner spontana idéer på pränt. Denna typ av detaljer ökar effektiviteten i kontorsarbetet.
  • Ett trivsamt inrett kontor inbjuder till långa arbetspass. Faran med alltför hemtrevligt inredda arbetsplatser är dock mera psykologisk; ett hemtrevligt kontor främjar kaffedrickande istället för arbete. Kontoret bör således vara både professionellt och behagligt inrett, men inredningen får inte frånta arbetsplatsen dess tjänstemannamässiga uttryck. En ombonad professionalitet som inbjuder till idérikedom och inspiration bör följaktligen vara ett riktmärke.

Kontorslandskap och effektivitet

Många större företag satsar, som en del av en större rationaliseringsprocess, på att ersätta sina kontorsrum med stora kontorslandskap. Forskning visar att denna typ av arbetsplatser inte bara sparar utrymme, utan även arbetskraft i form av att antalet mellanchefer kan reduceras avsevärt. De anställda arbetar effektivt, eftersom de i sina kollegors blickfång inte vågar ta pauser och kafferaster lika frekvent som i vanliga fall. Mellanchefernas kontrollfunktion blir således överflödig. Tänk dock på att kontorslandskapen ställer helt andra krav på möblemang; ljudisolerande skärmväggar mellan arbetsplatserna är t.ex. en viktig inredningsdetalj som saknar motsvarighet på traditionella kontor.

En optimal arbetsplats är ergonomisk i sin helhet – möblerna måste vara kompatibla med varandra och samspela vad gäller funktionalitet.