Konkurrens trissar upp priserna på begagnade kontorsmöbler

Den höga efterfrågan på begagnade kontorsmöbler – särskilt kvalitetsmöbler från Edsbyn, Kinnarp och EFG – har trissat upp priserna såtillvida att nyinköp ibland lönar sig mer.


Begagnade kontorsmöbler på lager

Företag som flyttar verksamheten till lågprisländer utgör ett av många fyndparadis för spekulanter på begagnade kontorsmöbler.

Många nyetablerade företag i administrationsbranschen har fått upp ögonen för begagnade kontorsmöbler. I högkonjunkturens kölvatten – när många nya företag etableras – trissas priserna på begagnad kontorsutrustning upp såtillvida att priserna på tio år gamla kontorsstolar mycket väl kan uppgå till 80 procent av inköpspriset. I så fall är nyinköp att föredra, då de företag som avyttrar sitt begagnade möblemang sällan kan lämna garanti på produkterna. Således bör man alltid granska priserna på begagnatmarknaden i förhållande till inköpspriset. Ett riktmärke bör vara att inte köpa använd utrustning ifall kostnaden uppgår till mer än halva nyanskaffningspriset.

Många fördelar med begagnade kontorsmöbler

Att förse kontoret med begagnad utrustning är ekonomiskt hållbart i den bemärkelsen att man slipper den största värdeminskningen på möblerna. De begagnade möblerna kan nämligen säljas vidare till nästan samma pris som de köpts för. Till fördelarna hör vidare att en kontorsmöbel med tio år på nacken inte avviker nämnvärt från en ny – åtminstone inte ur ergonomisynpunkt. Om möbeln emellertid är äldre än så bör man se upp; datorbord från tidigt 2000-tal är t.ex. fortfarande många gånger konstruerade för tjocka datorskärmar.

Aspekter att vara uppmärksam på

Det förnämsta argumentet mot begagnade kontorsmöbler är det faktum att utrustningen saknar såväl garanti som serviceavtal. Sporadiska reparationer av enstaka möbler kan nämligen kosta skjortan – nyinköp lönar sig många gånger framför enstaka reparationer av uttjänt utrustning. Vidare bör man ta hänsyn till följande aspekter i samband med köp av begagnad kontorsutrustning:

  • Prioritera möblernas funktionalitet ifall kontoret är ett tidstypiskt myndighetskontor med en stabil tillströmning av kunder. Detsamma gäller för övrigt i de fall kundmötena sker utanför kontorets väggar.
  • Ifall kontoret är en viktig mötesplats för kundmöten och många samarbetsavtal undertecknas i kontorsutrymmet, bör möblemanget anpassas därefter. Design och funktion bör i så fall gå hand i hand med varandra.

Bevaka konkursbon och Kronofogdens auktioner

Stort parti begagnade kontorsstolar

Moderniseringar leder till att stora partier enhetliga kontorsmöbler reas ut långt under marknadspris.

På loppmarknaden, konkursutförsäljningar och inte minst Kronofogdens auktioner kan man emellanåt köpa begagnad kontorsutrustning till fyndpriser. Tänk dock på att ingen av de nämnda inköpsställen lämnar någon som helst garanti på produkterna. Hos Kronofogden är man som potentiell köpare – vid ett besiktningstillfälle innan auktionen – välkommen att granska de inventarier som ska utgå till försäljning. Konkurrensen på auktioner och loppmarknader varierar starkt, men om man har tur är man ensam spekulant och kan således lägga ett bud som passar den egna plånboken. Kronofogdemyndigheten gör alltid en värdering av föremålet som ska gå under klubban. Man har även ett lägstapris som kan godtas vid försäljning. Ifall man är ensam på auktionen, bör man fråga auktionsförrättaren vilket lägstapris som gäller för försäljning och sedan bjuda nämnda belopp.

Begagnade kontorsmöbler bör inte ha mer än tio år på nacken.