Ergonomiska och praktiska finesser hos datorbord

Ett datorbord är ett litet arbetsbord som enbart upplåter yta åt datorn och dess viktigaste komponenter. Datormöbler är en del av s.k. compact living, men kommer också väl till pass på mindre kontor.


Påkostat datorbord

Datorbord med justerbar bordsskiva i höjdled – för bästa ergonomi.

Typiska tjänstemannakontor kännetecknas i regel av ett ganska enhetligt möblemang; kontorsstol, arbetsbord med vinkel och några enkla förvaringshyllor. På mindre kontor måste man emellertid prioritera och således skala bort allt oviktigt. Förvaring på bordet upptar t.ex. onödig plats, eftersom motsvarande förvaringsutrymme lika gärna kan hängas upp på väggen. Däremot är datorn i behov av placering. Lösningen i mindre kontorslokaler får ofta heta ett mindre datorbord med plats för dator, telefon och något enstaka anteckningsblock.

Nyckelegenskaper hos funktionella datorbord

Merparten av tjänstemännens datorer är fortfarande stationära, trots att bärbara dito erbjuder fullgoda prestandaparametrar för att kunna motsvara verksamhetskraven på de flesta kontor. Den främsta anledningen till att tjänstemännen håller fast vid stationära burkdatorer är de facto den separata skärmen. På bärbara datorer tvingas man fokusera blicken neråt, medan en skärm i full storlek enkelt kan placeras i ögonhöjd. Detta förutsätter dock att datorbordet är försett med en s.k. skärmskiva; tillika en upphöjning på bordet för att placera skärmen i rätt läge. Skivan bör om möjligt vara roterbar – en viktig egenskap ifall man vill delge ett virtuellt innehåll till en kund på andra sidan bordet. Tänk således också på att datorbordet bör tillhandahålla utrymme för det stationära datorhöljet. Skrivare och kopieringsmaskiner brukar däremot placeras i separata utrymmen – utanför själva kontoret. Följande egenskaper bör vidare känneteckna datorbord för såväl privat som kommersiella ändamål:

  • Bordet bör ha plats för tangentbord. Tänk dock på att många äldre datorbord är försedda med en utdragbar skiva, som ofta är placerad alltför lågt. Kontentan blir att långbenta personer inte får tillräckligt med benutrymme, alternativt slår knäna i skivan i samband med att den dras ut.
  • Datorbordets placering bör om möjligt väljas på så sätt att eventuella besökare slipper beträda ett kontor, i vilket tjänstemannens arbetsplats är placerad så olyckligt att vederbörande sitter med ryggen mot dörröppningen.
  • Datorbord med hjul är praktiska, även om hjulen i sig inte förbättrar bordets ergonomi. Prioritera istället bord med en skiva som kan justeras i höjdled.
  • IKEA och Jysk säljer en rad billiga datorbord som mycket väl kan användas för företagsbruk. Undvik emellertid modellerna med hyllor och bordsskiva av glas – dessa är ytterst känsliga för hårdhänt behandling. Dubbelkolla också att de billiga borden uppfyller de ergonomiska grundkrav som listas ovan.
Inreda datorbord

Förslag på lämplig datorrekvisita på arbetsplatsen.

Sist och slutligen bör man avråda från att använda väggfasta hyllplan som bordsskiva till datorbord. Denna lösning är förvisso yteffektiv, men bidrar till att arbetsplatsens mobilitet hämmas. På kontor – i synnerhet dito med många kundmöten – bör datorbordet också kunna användas som mötesbord efter att skärmen tillfälligt fått byta plats.

Datorbord som rymmer stationära datorer bör vara standard på företag.