Några trick för att komma åt billiga kontorsmöbler

De företag som drabbats av konkurs, eller flyttat sin produktion till utlandet, vill snabbt bli av med sitt befintliga möblemang. Många skänker bort gamla möbler i utbyte mot avhämtning på plats.


Kontorsmöbler i klassisk stil

Billiga möbler som ger ett propert och professionellt intryck.

Verksamheter som av olika anledningar byter lokalisering, t.ex. i samband med utlandsflytt eller nedläggning, väljer sällan att avyttra sin gamla utrustning på traditionellt vis. Istället ringer de runt till loppmarknader och butiker som riktat in sig mot försäljning av begagnade inventarier. Dessa återförsäljare forslar gärna bort företagens möblemang helt gratis. Som nyetablerad företagare kan det således löna sig att ringa runt till konkursbon och företag som står inför flytt. Man bör höra sig för angående möjligheterna att hämta möblemanget gratis, eller till ett symboliskt värde. Ha således ögonen öppna för att snabbt kunna avgöra vilka företag som står inför dylika lokalförändringar.

Restpartier och utgående modeller

För dem som riktat in sig mot nya, billiga kontorsmöbler, står restpartier och utgående modeller till buds. I detaljhandeln finns i regel enbart enstaka modeller kvar. Den som behöver ett större parti kontorsmöbler i enhetligt utförande bör således vända sig till grossister och outlets. Rådfråga personalen vilka modeller som snart ska utgå ur sortimentet samt vilka befintliga restpartier som finns till försäljning. I bästa fall kan restpartierna reas ut för två tredjedelar av nypriset. Edsbyn och Kinnarps brukar vara mycket tillmötesgående mot konsumenter som visar intresse för utgående modeller.

Kontorslandskap ställer andra krav

Förvaring på kontor

Enkla och billiga förvaringsmöjligheter är guld värda – inte minst organisatoriskt.

De entreprenörer som har för avsikt att möblera stora kontorslandskap har andra grundkrav på möblemang än motsvarande aktörer som strävar mot att inreda traditionella kontor. Utbudet av begagnade kontorsmöbler för kontorslandskap börjar nu bli påtagligt; hittills har utbudet nämligen varit begränsat med anledning av att kontorslandskapen utgör en relativt ny trend i företagsvärlden. Följande möbler och inventarier är särskilt utmärkande för kontorslandskapen:

  • Skärmväggar som delar av de enskilda arbetsplatserna.
  • Stora långbord som skärmas av med hjälp av nämnda väggar. Dessa väggar mäter ca en meter på höjden, så att även de mest rakryggade kontorsarbetarna inte kan se över till grannens arbetsplats.
  • I övrigt ingår kontorsstolar och ett begränsat förvaringsutrymme till standardutrustningen på varje enskild arbetsplats.

Köp aldrig begagnade kontorsmöbler på måfå

Använd kontorsutrustning i större uppsättningar bör aldrig köpas på måfå. Var noga med att alltid inspektera nivån av slitage och provsitt utvalda stolar av det parti du avser köpa. Många företag inom administrationsbranschen säljer av gammal utrustning helt enkelt eftersom den inte håller måttet. Hör dig således för angående omständigheterna kring försäljningen, såvida anledningen inte är uppenbar (flytt, konkurs, renovering av kontorslokaler mm.). För övrigt gäller samma grundregel för nya kontorsmöbler; köp aldrig större partier av en kontorsstol utan att först ha provsuttit modellen.

Vägen till billiga kontorsmöbler kantas av många brokiga alternativ.